Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Nieuwjaarsreceptie 2018

Nieuwjaarsreceptie 2018
Lokaal @ Vlaams Belang

Beste,

Zoals de resultaten van de voorbije verkiezingen in de ons omringende landen bewijzen zitten de "rechtse" partijen in de lift. Ook in Vlaanderen duiden de peilingen op een groei van onze partij. Het zal van u als kiezer afhangen of we er inderdaad bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar weer zullen staan. Ook in de Vlaamse steden en gemeenten is het belangrijk dat het Vlaams Belang vertegenwoordigd is in de gemeenteraden om alzo de voorstellen en besluiten van het bestuur - in Edegem zijn dit momenteel NV-A, Groen én VLD - te toetsen aan de belangen van u, burger en inwoner van onze mooie gemeente Edegem. Echter als inwoner van Edegem én lid van het Vlaams Belang kan u meer betekenen en daarom vragen wij om uw steun tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Teneinde als partijbestuur naar uw ideeën te luisteren en met u van gedachten te wisselen willen wij u graag uitnodigen de nieuwjaarsreceptie. Zo kunnen wij samen de strategieën vastleggen die moeten leiden naar een heropstanding van het Vlaams Belang in Edegem.

De partij heeft, beste Vlaams Belanger, uw steun nodig om terug te groeien. Wij rekenen dan ook op uw aanwezigheid en inbreng. Gelijkgestemden en sympathisanten mag u gerust meebrengen. Alvast op voorhand bedankt voor uw inzet.

P.s.: om organisatorische redenen verzoeken wij u ons mee te delen met hoeveel personen u aanwezig zal zijn.

Tot dan !

Vlaamse groeten,

Stefan De Winter